Otevřít menu

Na úvodní stranu Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

ptejteseknihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 42565
Týden : 68
Dnes : 1

Představujeme vám některé z významných rodáků a osobností Třebechovic pod Orebem. Pokud není uvedeno jinak, jsou zdrojem informací materiály uložené v Heldově městské knihovně.

 
BRANDEJS, Dominik
Významný třebechovický puškař. Narodil se kolem roku 1780. V roce 1810 požádal o udělení měšťanského práva a koupil na náměstí v Třebechovicích p. O. dům č. 14 (stál na místě dnešní radnice). Zařídil zde dílnu, která ještě v roce 1820 vyráběla zbraně s jeho vlastními zlepšeními. V puškařském řemesle pokračoval i jeho syn Alois Brandejs (nar. 1819). Další z rodu Bedřich Brandejs (nar. 1851) se stal spisovatelem. Ve svých odborných publikacích psal zejména o puškách a loveckých a mysliveckých zbraních. Vytvořil českou terminologii zbraní.

puska.jpg

Ilustrační foto: perkusní honosná puška, Rakousko kolem roku 1820

 

ČAPEK, Jan Blahoslav, PhDr.

Literární historik, komeniolog, myslitel, kritik, kulturní publicista, prozaik a básník. Narodil se 6. 11. 1903 v Třebechovicích p. O. Vystudoval FF UK v Praze. Po válce se stal profesorem University Karlovy v Praze. Pozornost věnoval literatuře 19. a 20. století.

Překládal ze středověkého písemnictví, latiny a anglické literatury. Zemřel 10. 9. 1982.

capek_jan_blahoslav.jpg

Jan Blahoslav ČAPEK, PhDr.

 

ČAPEK, Milič, PhDr.

Vysokoškolský profesor fyziky a matematiky. Narodil se v roce 1909 v Třebecho­vicích p. O. Bratr Jana Blahoslava Čapka. Vystudoval filosofickou a přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V roce 1939 odjel na stipendium Národní rady badatelské do Paříže. V období druhé světové války se zde účastnil odbojové činnosti a po pádu Francie utekl do USA. Na universitě v Lincolnu (stát Nebrasca) přednášel fyziku. Po válce se ucházel o místo na Palackého universitě v Olomouci, ale neuspěl. Vrátil se zpět do USA a přednášel na Carlton College v Northfieldu (stát Minesota) na katedře filosofie.

 

DĚDOUREK, Antonín
Nakladatel, knihař a knihkupec v Třebechovicích p. O. Narodil se v roce 1882. Vyučil se knihařem v Praze. Působil v knihařských dílnách v Roudnici n. L., Ústí n. L. a v Praze. V roce 1907 si otevřel v Třebechovicích p. O. knihařskou dílnu a papírnictví. V roce 1912 mu byla povolena knihkupecká živnost. V roce 1910 vydal svým nákladem drobnou práci F. Probošta – Dějiny Třebechovic. Toto dílko je pokládáno za první titul později vzniklého nakladatelství

A. Dědourek. Zemřel v roce 1964. Heldova městská knihovna má téměř celou knižní produkci tohoto nakladatelství ve svém fondu.

dedourek_antoni.jpg znacka_nakladatelstvi_dedourek.jpg

Antonín Dědourek   Značka nakladatelství z roku 1935

 

DĚDOUREK, Ladislav
Nakladatel, knihkupec a fotograf. Narodil se v roce 1912 v Třebecho­vicích p. O. Vyučil se knihkupcem a v roce 1935 převzal otcovo nakladatelství. Amatérsky se věnoval fotografii a podařilo se mu zdokumentovat kompletně celý třebechovický betlém. Zemřel v roce 1986.

dedourek_ladislav.jpg

Ladislav Dědourek
 

HELD, Jan, Theobald
Více v textu Jan Thobald Held v záložce „O knihovně“ ( https://hmk.webk.cz/…nihovne.html ).

held_jan_theobald.jpg

Jan Theobald Held, třebechovický rodák

 

HLADÍK, Karel
Sochař a pedagog. Narodil se v roce 1912. Od svých sedmnácti let žil v Nepasicích (místní část Třebechovic p. O.). Po absolutoriu na AVU u Karla Pokorného se stal jeho asistentem a

po jeho smrti byl jmenován jeho nástupcem. V roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel po tragickém úrazu v roce 1967.

hladik_karel.jpg

Karel Hladík

KILINGR, Rudolf
Učitel, hudebník, mezi lety 1925 – 1964 knihovník Heldovy městské knihovny. Narodil se v roce 1902 v Třebecho­vicích p. O. Dlouhá léta byl sbormistrem třebechovických pěveckých spolků Oreb a Libuše, které koncertovaly mimo jiné i v Bratislavě, Hradci Králové a Ostravě. Byl jednatelem Hudebního sdružení – malého komorního orchestru místních muzikantů, který byl založen roku 1825. Zemřel v roce 1972.

kilingr_rudolf.jpg

Rudolf Kilingr
 

KOLEŠ, Vilém
Založil v Třebechovicích p. O. městské muzeum, staral se o městský archiv a kroniku. Narodil se 28. 5. 1869. Velký historický význam má vydávání jeho sborníčku Staré Třebechovice. Svými regionálními historickými články přispíval do novin a časopisů. Zemřel v roce 1944.

obalka_sbornicku_stare_trebechovice.jpg

Obálka sborníčku Staré Třebechovice

 

MATUŠKA, Pavel

Výtvarník v oboru reklamní grafiky, ilustrace a kresleného humoru. Narodil se v roce 1944 v Třebecho­vicích p. O. Publikoval v domácích i zahraničních časopisech. Ilustroval několik knih. Na soutěžích a festivalech kresleného humoru získal řadu ocenění. Uspořádal více než 80 samostatných výstav. Věnuje se i volné tvorbě – malbě a řezbě.

 

Zdroj: http://www.pavelmatuska.cz/autor.html, 17. 4. 2020

 

 pavel_matuska.jpg matuskuv_betlem.jpg
Pavel Matuška   Vyřezávaný Matuškův betlém na třebechovickém náměstí
 

PITR, Josef Bonaventura
Kněz, filosof, knihovník a archivář benediktínského řádu. Narodil se 5. 11. 1708 v Třebechovicích p. O. V roce 1728 vstoupil do benediktinského řádu v Broumově a přijal jméno Bonaventura. V Břevnově vystudoval filosofii a teologii. V roce 1733 byl vysvěcen

na kněze. Od roku 1746 zastával funkci sekretáře, knihovníka a archiváře celého řádu benediktinů v českých zemích se sídlem v Broumově. V roce 1756 byl vyslán do Vídně, kde mimo jiné přijal na čas i místo zpovědníka císařovny Marie Terezie. Stal se románovou postavou v díle A. Jiráska Sousedé a divadelní hry Emigrant. Zemřel 15. 5. 1764 v Rajhradě, kde je také pochován.

pitr_josef_bonaventura.jpg

Josef Bonaventura Pitr


PROBOŠT, Josef
Truhlář, autor třebechovického betlému. Narodil se 9. 3. 1849 v Třebechovicích p. O. První vyřezávané jesličky představil sousedům v roce 1885. Ohlas byl tak veliký, že se rozhodl betlém rozšířit o další postavičky. Později přizval ke spolupráci i souseda Josefa Kapuciána. Betlému věnoval až do své smrti všechen volný čas. Zemřel 20. 3. 1926.

probost_josef.jpg

Josef Probošt v 80. letech 19. století

 

ŠRÁMEK, Václav

Malíř, kreslíř, ilustrátor, pedagog. Narodil se 21. 11. 1877 v Třebechovicích p. O. Vystudoval akademii umění v Praze. Přijat byl do speciální třídy prof. Schwaigra a Ottenfelda. Svými ilustracemi přispíval do novin a časopisů. Spolupracoval s muzeem v Hradci Králové,

pro které vytvořil přes tři sta kreseb staročeských staveb z východních Čech. Svá díla vystavoval v Čechách i v zahraničí. Zemřel v roce 1965.

ramek_vaclav.jpg

Václav Šrámek

 

ŠTOREK, František

Akademický sochař. Narodil se 3. července 1933 v Hradci Králové. Dětství prožil v Třebechovicích p. O. Studoval v Hořicích na střední sochařsko-kamenické škole. Na AVU studoval u prof. Laudy a Hladíka. Ve svých začátcích se věnoval práci s kamenem a kovaným železem. Od roku 1967 se věnoval bronzovým plastikám. Je autorem třetí největší bronzové sochy v Čechách – Ikarus, která je součástí kašny v Ostravě. Zemřel 26. června 1999.

torek_frantisek.jpg

František Štorek