Otevřít menu

Na úvodní stranu Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

Návštěv :
Celkem : 23784
Týden : 107
Dnes : 12
NABÍDKA  PRO  UČITELE  ČESKÉHO  JAZYKA  A  LITERATURY
Seznamy dětské literatury

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře

Pokud chceme rozvíjet dětské čtenářství, měli bychom se alespoň orientačně vyznat v dětské literatuře, což není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. 

Inspirovat se můžete na následující in­ternetové adrese:

http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/aktuality/seznamy-detske-literatury-2018

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NABÍDKA KNIHOVNICKÝCH PROGRAMŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 MATEŘSKOU  ŠKOLU

 

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

SEZNÁMENÍ  S  KNIHOVNOU

Základní knihovnická lekce. Přivítání v knihovně

 

40 min

Monika Malá

ZÁŽITKOVÉ  ČTENÍ

Čtení, povídání a úkoly ke knize Petra Horáčka: Husa Líza a Hervé Tulleta: Knížka

40 min

Monika Malá

  

NABÍDKA  KNIHOVNICKÝCH  PROGRAMŮ 

PRO  ŠKOLNÍ  ROK 2018/2019

I. stupeň

 

Nabídka programů není omezená, rády připravíme program k obohacení výuky podle vašeho přání.

V případě zájmu o kteroukoliv besedu nás kontaktujte na tel. č.: 495 592 198, 495 592 390.

  

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

1. třída

HRA   S  PÍSMENKY

Hra s písmeny, s obrázky, říkankami. Upevnění tvaru jednotlivých písmen.

45 min

Monika Malá

 

1. třída

PASOVÁNÍ  NA  ČTENÁŘE

Prvňáčci jsou v knihovně odměněni za celoroční snahu a skládají slib  čtenáře před královnou všech knih.

45 min

Monika Malá

 

1. třída

POHÁDKY

 

Práce s pohádkou v knižní podobě. Čtení, hádanky a úkoly na dané téma.

45 minut

Monika Malá

1. třída

VELIKONOCE

 

Kulturní tradice, koledy, zvyky, …

45 min

Jana Rückerová

 

1. třída

ZÁŽITKOVÉ  ČTENÍ

- příběh pro děti

Čtení, povídání a úkoly ke knize Petra Horáčka: Husa Líza a  Hervé Tulleta: Knížka

40 min

Monika Malá

 

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

2. třída

PRAVIDLA  SLUŠNÉHO  CHOVÁNÍ

Etiketa pro děti. Základní pravidla slušného chování. Využití hry "Nešťourej se v nose".

45 min

Monika Malá

 

2. třída

 

SEZNÁMENÍ  S  KNIHOVNOU

Základní knihovnická lekce. Přivítání v knihovně

(navazuje na červnové pasování loňských prvňáčků).

45 min

Monika Malá

2. třída

VÁNOCE

 

Kulturní tradice, koledy, zvyky, …

45 min

Jana Rückerová

 

2. třída

VELIKONOCE

Kulturní tradice, koledy, zvyky, …

45 min

Jana Rückerová

 

2. třída

ZÁŽITKOVÉ  ČTENÍ

- příběh pro děti

Na základě přečteného příběhu pracují děti se svými city a emocemi.

Použitá literatura:

A. Lindgrenová: Strašidlo Sušinka

45 min

Monika Malá

 

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

3. třída

NEBOJME  SE  STRAŠIDEL

 

Duchové a strašidla v literatuře pro děti.

45 min

Monika Malá

3. třída

VÁNOCE

 

Kulturní tradice, koledy, zvyky, …

45 min

Jana Rückerová

 

3. třída

ZÁŽITKOVÉ  ČTENÍ

- dobrodružný příběh

Na základě čtení příběhu se děti aktivně zapojí do jeho děje. Pracují se svými city a emocemi.

Použitá literatura:

E. Colfer: Legenda o Pistolnici Murphyové

45 min

Monika Malá

  

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

4. třída

ANDERSEN  A  POHÁDKY

 

Připomenutí pohádek H. CH. Andersena a seznámení se s jeho životem.

45 min

Monika Malá

4. třída

NAUČNÝ TEXT – VÝPIS

                                  

Jak najít nejdůležitější informace v naučném textu. Jak správně připravit výpis.

Setkání probíhá ve třídě, ne v knihovně.

45 min

Monika Malá

4. třída

PÍSMO  A  KNIHY

 

Vznik písma, vývoj písma, typy písma.  Historie knihy. Písařské dílny v praxi.

45 min

Monika Malá

 

4. třída

PITVA  KNIHY

 

Seznámení se základními pojmy týkajícími se knih velmi netradiční formou.

45 min

Monika Malá

4. třída

VÝZNAMNÍ  RODACI  NAŠEHO  MĚSTA

Seznámení a připomenutí osobností Třebechovic.

45 min

Jana Rückerová

 

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

5. třída

ČTENÍ  V PRAXI

může se opakovat v každém ročníku

Aktivní způsob čtení, společné vyprávění o přečteném.

45 min

Monika Malá

5. třída

DIVADLO

Vymezení pojmu, vznik, jevištní formy, ukázky, vlastní tvorba.

45 min

Monika Malá

 

5. třída

STARÉ  POVĚSTI  ČESKÉ

 

Přiblížení a seznámení s jednotlivými pověstmi a českou historií. Děti se aktivně zapojí do „výkladu“ pověstí.

45 min

Monika Malá

 

5. třída

TVŮRČÍ  PSANÍ

Kde hledat inspiraci? Jak začít? Rozšiřování slovní zásoby. Rady a typy. Vlastní tvorba.

45 min

Monika Malá

5. třída

ZÁŽITKOVÉ  ČTENÍ

- dobrodružný příběh

Na základě čtení příběhu se děti aktivně zapojí do jeho děje. Pracují se svými city a emocemi.

Použitá literatura:

A. Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka

45 min

Monika Malá

 

NABÍDKA  KNIHOVNICKÝCH  PROGRAMŮ 

PRO  ŠKOLNÍ  ROK 2018/2019

II. stupeň

 

Nabídka programů není omezená, rády připravíme program k obohacení výuky podle vašeho přání.

V případě zájmu o kteroukoliv besedu nás kontaktujte na tel. č.: 495 592 198, 495 592 390.

 

TŘÍDA

NÁZEV

POPIS

DÉLKA

 

KNIHOVNICE

6. třída

DOBRODRUŽNÁ  LITERATURA

 

Seznámení s tímto žánrem literatury. Ukázky z knih.

45 min

Monika Malá

6. třída

NÁRODNÍ  DIVADLO

 

Vznik a historie Národního divadla.

45 min

Monika Malá

6. třída

NAUČNÝ TEXT – VÝPIS

                                 

                                 

Jak najít nejdůležitější informace v naučném textu. Jak správně připravit výpis.

Setkání probíhá ve třídě, ne v knihovně.

45 min

Monika Malá

7. třída

POEZIE

                                 

Co je poezie, jak ji vnímat a číst. Hry s rýmy a hudbou. Práce ve skupinách.

45 min

Monika Malá

7. třída

POVĚSTI  A  MÝTY

Vymezení žánrů: pověst, mýtus, legenda, epos – samostatná práce.

45 min

Monika Malá

 

8. třída

CESTOVNÍ  RUCH - vhodné do hodin rodinné výchovy

 

Základní informace k cestovnímu ruchu, klady a zápory turismu.. Žáci pracují s prvky kritického myšlení.

Setkání probíhá ve třídě, ne v knihovně.

90 min

2 vyuč. hod.

Monika Malá

8. třída

ILUSTRÁTOŘI

 

Seznámení s nejvýznamnějšími českými ilustrátory.

45 min

Monika Malá

8. třída

SCI-FI

 

Seznámení se sci-fi literaturou, vymezení žánru, práce s naučným textem, při práci používám prvky kritického myšlení

45 min

Monika Malá

9. třída

JAN  THEOBALD  HELD

 

Kdo to byl? Kdy a jak žil? Čím se proslavil?

Vyprávění probíhá při procházce městem.

90 minut

Monika Malá

9. třída

KULTURNÍ  OBDOBÍ

Stručný přehled uměleckých slohů. Aktivity s prvky kritického myšlení.

90 minut

Monika Malá

9. třída

LITERÁRNÍ  JEDNOHUBKY

Ukázky četby z jednotlivých knih přímo v hodinách literatury.

20 min

Monika Malá

 

9. třída

SEIFERT  JAROSLAV

 

Seznámení s životem a dílem.

45 min

Marcela Voltrová