Otevřít menu

Na úvodní stranu Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

Návštěv :
Celkem : 21006
Týden : 42
Dnes : 2

HELDOVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA, TŘEBECHOVICE POD OREBEMOBRÁZEK : skip.jpg

OBRÁZEK : kdk1.jpg

MY VŠICHNI JSME VÝCHODOČEŠI 2017

 

 

vědomostní soutěž pro děti 7. – 9. tříd ZŠ Východočeského kraje

 

 

1. Místní pověst
Jak vznikl název místní části BĚDOVICE
Za dob pohanských byla mezi barbary rozšířena pověst, že jen takový hrad se stane neobytným, když do jeho základů bude zaživa zazděna mladá panna. Touto myšlenkou byl veden despota, který hodlal vystavěti pevný hrad na skále Opočenské. Proto kázal svým služebníkům, aby slídili po kraji po takovém děvčeti. Tak se tlupa pochopů dostala až blízko k osadě Třebechovické, kde u říčky Dědiny praly mladé dívky prádlo. "Hoj, tuhle si vyberme, je z nich nejhezčí, nejveselejší a je nám nejblíže. Ta se jistě našemu pánu zalíbí". Nato se za huronského pokřiku vrhli na dívku. Svázali ji a unášeli ji k pralesům Opočenským.

Ostatní přepadené dívky daly se na útěk a svým křikem pobouřily celou osadu. Naštěstí v tom okamžiku vraceli se mužové z lovu zvěře. "Za nimi!" neslo se bojovné heslo rozezlených mužů. Pronásledovatelé, znajíce místní polohou lotrům nadběhli a obklíčili je. Snadno je pak přemohli a strašně zbili, že někteří s přelámanými údy až do noci tak hrozně bědovali, že jejich pláč a bědování daleko široko se hlubokým lesem rozléhalo a zvěř plašilo.

Když pak později vystavěla si skupina dřevorubců v těchto místech chaloupky, uvyklo se toto místo označovati jménem Bědovice.
                                                                                              (podle Viléma Kolše)

2. Významná historická památka
Turistickou atrakcí Třebechovic je pohyblivý betlém. Tvoří ho více než 2.000 vyřezávaných předmětů, lidí, zvířat, stromů a věcí denní potřeby, ... Je vyroben výhradně ze dřeva, ani pohybový mechanismus v sobě nemá žádnou kovovou součástku. Vytvořil jej sedlák Josef Probošt s řezbářem Josefem Kapuciánem. Kromě Ježíškova narození v něm zobrazili mnoho příběhů z Bible. Zachytili, ale i rozmanitý svět řemeslníků, obchodníků a sedláků. Mnohé postavičky jsou portréty tehdejších obyvatel Třebechovic pod Orebem.

 

3. Významná osobnost města
Významným třebechovickým rodákem byl Jan Theobald Held. Narodil se 2. 12. 1770. Dětství strávil v Třebechovicích. Jako nadaný žák odešel studovat do Prahy, kde strávil celý zbytek života. Byl velmi hudebně nadaný. Skládal hudbu, zpíval, ovládal hru na housle, varhany a jako jeden z prvních v Čechách se naučil hrát na tehdy neznámý nástroj - kytaru. Přesto se jeho životní profesí stalo lékařství. Měl vynikající léčebné úspěchy. Nazývali ho zázračným uzdravitelem. Založil několik sirotčinců a lazaretů, kde také pracoval. Miloval společenský život. Díky svému povolání a zálibám byl zván do nejvyšších šlechtických kruhů. V roce 1826 se stal rektorem Karlovy univerzity v Praze. S jeho postavou se můžete setkat v románu Aloise Jiráska F. L. Věk. Zemřel v 81 letech v roce 1851.